counter free hit unique web


Noctuidae (Noctuinae)

Noctuidae (Noctuinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
73.3061 [2179a] Spanish Moth
Xanthopastis timais
- 73.3062 [2180] Brithys crini -
73.307 [2119] Pearly Underwing
Peridroma saucia
OOO 73.308 [2099] Portland Moth
Actebia praecox
-
73.309 [2100] Eversmann's Rustic
Actebia fennica
- 73.310 [2101] Black Collar
Dichagyris flammatra
-
73.311 [2083] Coast Dart
Euxoa cursoria
- 73.312 [2080] Square-spot Dart
Euxoa obelisca
O
73.313 [2081a] White-line Dart
Euxoa tritici
OO 73.313 [2081] White-line Dart
Euxoa tritici
OO
73.314 [2082] Garden Dart
Euxoa nigricans
O 73.3141 [2095] Gothic Dart
Feltia subgothica
-
73.315 [2094] Great Dart
Agrotis bigramma
! 73.316 [2084] Light Feathered Rustic
Agrotis cinerea
O
73.317 [2089] Heart & Dart
Agrotis exclamationis
OOOO 73.318 [2083a] Woods's Dart
Agrotis graslini
-
73.319 [2087] Turnip Moth
Agrotis segetum
OOOO 73.320 [2088] Heart & Club
Agrotis clavis
OOOO
73.321 [2091a] Spalding's Dart
Agrotis herzogi
- 73.322 [2085] Archer's Dart
Agrotis vestigialis
O
73.323 [2093] Sand Dart
Agrotis ripae
O 73.324 [2090] Crescent Dart
Agrotis trux
OO
73.325 [2092] Shuttle-shaped Dart
Agrotis puta
OOOO 73.326 [2092a] Grouville Dart
Agrotis catalaunensis
-
73.327 [2091] Dark Sword-grass
Agrotis ipsilon
OOO 73.3271 [2094a] Agrotis deprivata -
73.328 [2098] Flame
Axylia putris
OOOO 73.329 [2102] Flame Shoulder
Ochropleura plecta
OOOO
73.330 [2102a] Radford's Flame Shoulder
Ochropleura leucogaster
! 73.331 [2121] Barred Chestnut
Diarsia dahlii
-
73.332 [2122] Purple Clay
Diarsia brunnea
OO 73.333 [2120] Ingrailed Clay
Diarsia mendica
OOOO
73.334 [2123] Small Square-spot
Diarsia rubi
OOOO 73.335 [2124] Fen Square-spot
Diarsia florida
-
73.336 [2139] Red Chestnut
Cerastis rubricosa
OOO 73.337 [2140] White-marked
Cerastis leucographa
O
73.338 [2118] True Lover's Knot
Lycophotia porphyrea
OOOO 73.339 [2105] Dotted Rustic
Rhyacia simulans
!
73.340 [2106] Southern Rustic
Rhyacia lucipeta
- 73.341 [2104] Northern Rustic
Standfussiana lucernea
!
73.342 [2107] Large Yellow Underwing
Noctua pronuba
OOOO 73.343 [2110] Broad-bordered Yellow Underwing
Noctua fimbriata
OOOO
73.344 [2108] Lunar Yellow Underwing
Noctua orbona
O 73.345 [2109] Lesser Yellow Underwing
Noctua comes
OOOO
73.346 [2112] Least Yellow Underwing
Noctua interjecta
OOO 73.347 [2110a] Langmaid's Yellow Underwing
Noctua janthina
O
73.348 [2111] Lesser Broad-bordered Yellow Underwing
Noctua janthe
OOOO 73.349 [2113] Stout Dart
Spaelotis ravida
!
73.350 [2137] Great Brocade
Eurois occulta
O 73.351 [2114] Double Dart
Graphiphora augur
O
73.352 [2138] Green Arches
Anaplectoides prasina
OO 73.353 [2130] Dotted Clay
Xestia baja
OO
73.354 [2131] Square-spotted Clay
Xestia stigmatica
! 73.355 [2132] Nelected Rustic
Xestia castanea
OO
73.356 [2135] Heath Rustic
Xestia agathina
OO 73.357 [2134] Square-spot Rustic
Xestia xanthographa
OOOO
73.358 [2133] Six-striped Rustic
Xestia sexstrigata
OOOO 73.359 [2126] Setaceous Hebrew Character
Xestia c-nigrum
OOOO
73.360 [2127] Triple-spotted Clay
Xestia ditrapezium
! 73.361 [2128] Double Square-spot
Xestia triangulum
OOOO
73.362 [2129] Ashworth's Rustic
Xestia ashworthii
- 73.363 [2125] Northern Dart
Xestia alpicola
-
73.364 [2115] Rosy Marsh Moth
Coenophila subrosea
- 73.365 [2117] Autumnal Rustic
Eugnorisma glareosa
OOO
73.366 [2103] Plain Clay
Eugnorisma depuncta
- 73.367 [2116] Cousin German
Protolampra sobrina
-
73.368 [2136] Gothic
Naenia typica
OO e09453 [09453] Hoplodrina respersa -
e09464 [09464] Sesamia nonagrioides - e09513 [09513] Auchmis detersa -
e09516 [09516] Actinotia radiosa - e09558 [09558] Xanthia sulphurago -
e09573 [09573] Agrochola nitida - e09623 [09623] Cleoceris scoriacea -
e09658 [09658] Lithophane socia - e09710 [09710] Ammoconia caecimacula -
e09734 [09734] Crypsedra gemmea - e09794 [09794] Photedes captiuncula -
e09892a [9892a] Anarta colletti - e10028 [10028] Mythimna sicula -
e10033 [10033] Mythimna riparia - e10101 [10101] Noctua tirrenica -
e10108 [10108] Epilecta linogrisea - e10111 [10111] Lycophotia erythrina -
e10308 [10308] Dichagyris signifera -
Noctuidae (Hadeninae)
Back to Top
Nolidae

Web Hosting from Vision Internet Limited