counter free hit unique web

Lyonetiidae to Autostichidae

Lyonetiidae (Lyonetiinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
21.001 Apple Leaf Miner
Lyonetia clerkella
OOOOO 21.002 Lyonetia prunifoliella O

Lyonetiidae (Cemiostominae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
21.003 Leucoptera lotella O 21.004 Laburnum Leaf Miner
Leucoptera laburnella
OO
21.005 Leucoptera spartifoliella O 21.006 Leucoptera lathyrifoliella O
21.007 Leucoptera orobi - 21.008 Pear Leaf Blister Moth
Leucoptera malifoliella
O
21.009 Leucoptera sinuella -

Praydidae (Praydinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
22.001 Atemelia torquatella - 22.002 Ash Bud Moth
Prays fraxinella
OOO
22.003 Prays ruficeps OO 22.004 Prays oleae !
22.0041 Prays citri ! 22.005 Prays peregrina -

Heliodinidae (Heliodininae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
23.001 Heliodines roesella -

Bedelliidae (Bedelliinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
24.001 Bedellia somnulentella OOO

Scythropiidae (Scythropiinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
25.001 Hawthorn Moth
Scythropia crataegella
OOOO

Douglasiidae (Douglasiinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
26.001 Tinagma ocnerostomella O 26.002 Tinagma balteolella -

Autostichidae (Symmocinae)

Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval Catalogue / Vernacular / Scientific Abun
dance
Adult Larval
27.001 Oegoconia quadripunctaOOOO 27.002 Oegoconia caradjai !
27.0021 Oegoconia novimundi - 27.003 Oegoconia deauratella !
27.004 Symmoca signatella -
Argyresthiidae
Back to Top
Oecophoridae to Peleopodidae

Web Hosting from Vision Internet Limited